SON DAKİKA

En Son Nokta

Sendika yöneticileri Belediye Başkanından ADALET istiyor!

Avcılar Belediyesi’nin toplu sözleşmeye yanaşmadığı memurlar basın toplantısı düzenleyerek sözleşme yanaşmayan Belediye Başkanı Turan Hançerli’yi kibirli davranmakla suçladı. Sendika yöneticileri Hançerli’nin sendikaya başka kamuoyuna başka konuştuğunu ifade ederken adalet istediklerine vurgu yaptı.

Bilgileri Kopyala
Sendika yöneticileri Belediye Başkanından ADALET istiyor!
Kategori: Genel - Bu haber 14.485 kez okundu.

Tüm Bel-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Sönmez ve sendika yöneticileri Avcılar Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasında, ‘Avcılar Belediyesinde 2020 Nisan ayında yürürlüğe girmesi gereken toplu sözleşme halen imzalanmamıştır.  Emekçileri oyalayan Sayın Turan Hançerli’nin toplu sözleşmenin imzalanması aşamasında, Müdürler ve Başkan yardımcılarına toplu sözleşmede memurlara yapılan artışın iki katı artış yapmayı dayatmasını sendikamız kabul etmemiştir. Bu artış kabul edilmezse toplu sözleşmeyi imzalamam diyen Başkan toplu sözleşmeyi imzalamayarak bir yıldır emekçileri oyalamaktadır.  Emekçilere gelince bütçe çok kötü, para yok, bir lira fazla veremem diyen Başkan,  Müdür ve Başkan yardımcıları söz konusu olunca kesenin ağzını açmak istiyor. Taraf olduğumuz bir sözleşmede böyle bir ayrımcılığa asla izin vermeyeceğiz. Tekrar hatırlatalım haklarımızdan ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrımcılığa son verilene kadar ve taleplerimiz kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz.

PERSONELİN HAKKI VERİLMİYOR

Toplu sözleşme görüşmelerinde belediyenin çok borçlu olduğu, ödeme zorluğu çektiği ve olası Sayıştay zimmeti gerekçeleriyle görüşmeler aylarca tekrarlanmış, bu gerekçelerle emekçilerin talepleri budanmış, pandemi gerekçe gösterilerek 2020 yılı için zam verilmemiştir. 2021 yılı için ise işveren 150-TL artış teklif etmiş, bu teklif iş yeri meclisince değerlendirilmiş; toplu sözleşmenin bir an önce imzalanması ve iş barışının sağlanması için özveride bulunularak kabul edilmiştir.  Fakat işveren müdürler söz konusu olunca belediyenin ödeme zorlukları ve Sayıştay zimmetinden söz edilmemekte, onlara fazla para vermeyi kırmızıçizgi olarak önümüze koymaktadır. Yıllarca ayrımcılıkla mücadele eden bir sendika olarak böyle bir dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Başta zabıtalar olmak üzere birçok emekçi mesai saatlerinden fazla çalıştırılırken onların emekleri görmezden geliniyor. Zabıtaların haftalık çalışma saatleri 48 iken salgın döneminde Avcılar Belediyesinde haftada ortalama 55 saat çalıştırılıyor. Fazla çalışmalarının karşılığı ödenmediği gibi bu sürelerdeki zorunlu yemek giderleri de karşılanmıyor. Pandemi döneminde yayımlanan genelgeyle riskli grupta olan ve idari izinli sayılan personelin tüm hakları eksiksiz ödenmesi gerekirken, idari izinli olan zabıta personelinin maktu mesaisi kesilmiştir.

BAŞKAN KAMUOYUNU YANILTIYOR

Sayın Başkan, toplu iş görüşmelerinde sendikamıza başka kamuoyuna başka konuşmaktadır. Tam anlaştık derken komisyonda görevli yöneticiler başkanın tam tersi ifadeler kullanmaktadır. Komisyon başkanı olan Başkan Yardımcısı, Başkanın tamam dediği maddeler için başkan kabul etmiyor diyerek adeta aklımızla alay etmektedir. Bu tür tavırlar biz emekçileri oyalamaya çalışmaktan, emekçiler yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekten öteye geçmemektedir.

Makamları gereği memurlardan daha çok maaş alan Başkan yardımcıları ve Müdürlere toplu sözleşmeden de fazla ödeme yapılmaktadır. Yürürlükteki toplu sözleşmede Memurlara ayda 1200 –TL ödeme yapılırken başkan yardımcılarına 2350-TL, Müdürlere ise 1600-TL ödenmektedir. 2020-2021 dönemi için memurlara 150-TL artışı çok gören Başkan, yöneticilerine 300 –TL artış yapmak istiyor. Memurla yöneticiler arasında maaş farkını daha da arttıran bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Yöneticilerin hataları sonucunda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle memurlardan özveri beklemek adil değildir. Özveri bekleniyorsa öncelikle Müdür ve Başkan yardımcılarından beklenmelidir. Kamu emekçilerinin bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlardan, mücadelemizin karşısında duran ve her fırsatta bu gün olduğu gibi hak arayan emekçileri engelleyen yöneticilere aslan payının verilmesini kabul edemeyiz. Sayın Turan HANÇERLİ’yi, kibirli davranışlarından ve iş barışını bozan ayrımcılıklara zemin hazırlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

AVCILAR BELEDİYESİ EMEKÇİYESAYGI GÖSTERMEMİŞTİR

Belediye Başkanı, Avcılar Belediyesi emekçilerine demokratlığını ve emekçiden yana olduğunu, emeğe saygılı olduğunu gösterememiştir. Emekçilere gösterdiği keyfi hak kısıtlamalarıdır. Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi Avcılar Belediyesi Meclis kararıyla maaşları ortalama 300-TL düşürülmüştür.  Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin altında ücret vermektedir. Ayrıca yasal olarak zorunlu olduğu halde belediye personeline yemek verilmemektedir. Memurlara verilen yemek ücreti ise ihtiyacı karşılamamaktadır. Sözleşmeli memurlara yemek parası da verilmemektedir, Personel servisinde de kısıtlama yapılmış, 9 adet olan servis sayısı 5’e indirilmiştir. Pek çok personel servis hakkını kullanamamaktadır. Zabıta Müdürlüğü emekçileri ise esnek çalışmaya geçmediği için servisi hiç kullanamamaktadır.

BELEDİYE PANDEMİ GENELGESİNE UYMUYOR

Salgın döneminde emekçiler özveriyle riskli ortamlarda çalışmalarına karşın Avcılar Belediyesinde gerekli sağlık önlemlerine uyulmamaktadır. Salgına karşı Avcılar Belediyesi emekçilerine dağıtılan maskeler koruma özelliği olmayan standart dışı maskelerdir. Belediye binası içerisinde bulunan dezenfektanların ve sıvı sabunların standartları karşılamadığı görülmektedir. Virüse karşı sadece yalancı bir güven hissi oluşturulmuştur. Hijyen kuralarına uyulmadığı için onlarca emekçi korona (covid-19) hastası olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ayrıca hükümetin pandemi için yayınladığı hastalığı önlemede yetersiz olan genelgelere bile uyulmamaktadır. Sayın Belediye Başkanı, Belediye emekçilerinin ve Avcılar halkının sağlığını riske atmaktadır.

HANÇERLİ EMEKÇİNİN UMUDU OLAMAMIŞTIR

Önceki dönemlerde yaşadığımız adam kayırma ve taraflı yaklaşımlar artarak devam etmektedir. Alacaklarının tamamını alan torpilli müdürler ve memurlar da vardır. Öyle ki aynı müdürlükte çalışan çocuğu küçük olan annelerin bir kısmına salgın ile ilgili izin verilirken bir kısmına ise izin verilmemiştir. Şeffaflık olmadığı gibi emekçilerin sorunlarını dile getiren yetkili sendikayı da işine karışmakla itham etmektedir. 22 aylık dönemde yüzlerce emekçinin yeri değiştirilmiş, emekçilerin işyerine aidiyet duygusu zayıflatılmıştır. Belediye Başkanı kendi belediyesindeki emekçilere umut olamamaktadır. Bu nedenle onlarca emekçi başka kurumlara gitmiş, onlarcası da başka kurumlara gitmek için sıradadır. Bu sorunları dile getiren sendikamızın iş yeri temsilcisi de sürülmüştür.

MEMURLARIN 5 SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN 9 İKRAMİYESİ ÖDENMEMİŞ

Gelinen aşamada memurların 5 adet ikramiyesi, sözleşmeli memurların  9 adet ikramiyesi ödenmemiştir. Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Marta kadar tüm alacaklarının sözünü veren Başkanın bu sözünün takipçisi olacağız. Buradan Belediye Başkanına sesleniyoruz ne yazık ki sizin de önceliğiniz emekçiler olmamıştır. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşın, Avcılar halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir. Emekçiler Avcılar Belediye Başkanı’ndan ADALET istiyor!

Avcılar Belediyesinin kötü yönetilmesi, sürekli ekonomik kriz içinde olması Toplu iş sözleşmelerinde emekçiye fatura edilemez. Bu haksızlığa karşı çıkan emekçilere ise Sayın Turan HANÇERLİ’nin tahammülü yoktur. Haklarını talep eden emekçileri makamına çağırarak tehdit etmeyi kendine yakıştırmaktadır. Haksızlıklarla mücadele eden sendikamızı hedef almıştır. İşyeri temsilcimiz sürülmüştür, zabıta olan  bir diğer temsilcimiz sürekli gece görevine verilerek sendikal faaliyet yürütmesi engellenmiştir. Sağlık sorunları olan Şube yöneticimiz ve işyeri temsilcimiz veznede çalıştırılarak, sendikal faaliyetleri engellenmektedir.  Emeğe, emekçiye karşı olumsuz tutumlarıyla birlikte sendikamızı zayıflatma çabası emekçileri rahatsız etmektedir.

Taleplerimizle ilgili işveren tarafı Belediye Başkanı Sayın Turan HANÇERLİ’ ye sesleniyoruz;

-Emekçiler toplu iş sözleşmesi imzalanması için düşük artışları kabul etmiştir. Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini,

 

-Sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini,

-Beş yıla yakın süredir ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini,

-Temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını,

-İş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz’ dediler.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
Don`t copy text!